عمریــست که تنهایم در تنهایی نیز تنهایم!

 

 

بعد از تو دیگر نخواهم اندیشید

 

حتی به رویش گل های پژمرده ی باغچه امان

 

بعد از تو دیگر نگاهم به سویی نمی رود

 

حتی به سوی آسمانی که تمامی نگاهت درون اوست

 

بعد از تو دیگر لب به سخن نخواهم گشود

 

حتی اگر مرا وادار کنند به گفتن از تو

 

بعد از تو دیگر زندگی نخواهم کرد

 

حتی اگر عمری باقی مانده باشد !

 

[ دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ ] [ 20:33 ] [ $$$تنـــهـــــــــا$$$ ]

[ ]